Kalite & Çevre

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

 • Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

 • Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

 • En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak,

 • Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

 • Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak,

 • İnsan ile aileyi, doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan 'kaliteli yaşam sürme' olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak

 • Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak

 • Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak,

 • HAYYAPI A.Ş. teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.

 • Facebook Sosyal Simge
 • Instagram
 • Twitter
HAYYAPİ-HEPSİ-out-08.jpg